วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษากศน.อำเภอสามพรานก่อนปิดภาคเรียน

            เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2555 ครูและนักศึกษากศน.ตำบลบางเตยพร้อมทั้งคณะครูและนักศึกษากศน.อำเภอสามพราน ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตก่อนปิดภาคเรียน ประกอบไปด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์มากมาย เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ การทำงานเป็นทีมและการใช้ความคิดในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยมีทีมงานนักศึกษาคณะสังคมศาสตร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมทั้งหมด  ซึ่งเต็มไปด้วยความสนุก รู้รักสามัคคี  นักศึกษาได้รับความรู้สามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมได้เป็นอย่างดี และได้รับความประทับใจมากมายอีกด้วยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น